Unibets bonusvillkor

Vanligt förekommande hos spelbolag är regelbundna kampanjer som kommer upp. Det kan exempelvis vara vid stora idrottsevenemang, högtider, årsjubileum eller introduktion av något nytt spel. Oavsett vad och vilket spelbolag så är bonusar förenligt med regler och villkor. Vi ska här kortfattat redogöra för Unibets generella bonusvillkor.

Allmänna bonusregler

Unibets tillhandahåller en mängd olika spel som man kan hitta ett flertal olika kampanjer kopplade till. Villkoren för dessa bonusar utformas för varje kampanj och kan därför skilja sig åt beroende på vilken typ av kampanj och vilken typ av spel. Generellt gäller att en spelkontoinnehavare är berättigad till endast en bonus. Det står här. Till begreppet spelkontoinnehavare räknas en användare per IP-adress, datorenhet, familj, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, betal- eller kreditkort. Då Unibet har sin spellicens utfärdad av Malta och följer maltesisk lagstiftning kommer den engelska versionen av bonusvillkor gälla om det skulle förekomma felaktigheter i översättningen till svenska bonusvillkor då engelska är ett av Maltas två officiella språk.

Missbruk av bonus

När en spelare bryter mot gällande bonusregler eller på annat otillbörligt sätt försöker erhålla fler bonusar eller förmånserbjudanden räknas detta som bonusmissbruk. Vid skäligen misstanke om bonusmissbruk förbehåller sig Unibet bland annat att neka spelaren eventuella vinster, återkalla eller neka bonuserbjudandet eller blockera eller säga upp kundens spelkonto. Det behöver inte nödvändigtvis röra sig om en enskild spelare utan kan även vara i egenskap som en del av en grupp.

Hänvisa till en vän

I vissa kampanjer förekommer det att en spelare kan utnyttja mer än en bonus. Det är inte ovanligt att så sker som en belöning då en befintlig kontoinnehavare värvar en ny kund till spelbolaget. Dock kan den nya spelaren inte vara en familjemedlem eller någon annan som kan tänkas dela IP-adress, betalningskonton eller datorenhet med. Skulle fallet vara så förbehåller sig Unibet, liksom vid bonusmissbruk, att hålla inne med bonusen från den hänvisade eller nyrekryterade spelaren och avfärda dennes insatser.